Milan Hibšer danas na Zvucima orgulja Zagrebačke katedrale

Gost ciklusa koncerata u Zagrebačkoj katedrali, Međunarodnog orguljaškog festivala, danas u 16.45 je orguljaš Milan Hibšer.

Na programu je Fantasia in G ('Piece d' orgue') BWV 572, J. S. Bacha, Phantasie und Fuge D-moll, Op. 135b, M. Regera i  Improvizacija na temu 'Krist Kralj vlada' M. Hibšera.  


Milan Hibšer, diplomirao je filozofiju i religijsku kulturu na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Uz studij filozofije pohađa i izvanredni studij orgulja na Institutu za crkvenu glazbu 'Albe Vidaković', a kasnije se upisuje kao redovni student crkvene glazbe.

Orgulje studira  i diplomira kod prof. Mirte Kudrne a improvizaciju kod prof. Ante Knešaureka. Redovito pohađa seminare i majstorske tečajeve interpretacije orguljaške glazbe od kojih valja istaknuti: José Luis González Uriol (Španjolska), Roman Perucki (Poljska), Mario Penzar (Hrvatska), Karen de Pastel (Austrija), Danijel Drilo (Njemačka), Gabriel Bestion de Camboulas (Francuska) itd. Završio je magistarski studij orgulja i sakralne glazbe (sa najvišim ocjenama - pohvala summa cum laude) na Akademiji za glasbo u Ljubljani u klasi prof. Maria Perestegija (orgulje), prof. Maksa Strmčnika (improvizacija) i prof. Ivana Florjanca (orguljaška kompozicija).

Za magistarski recital, izveden na orguljama franjevačke crkve u Ljubljani, dobio je Prešernovu nagradu. Kao orguljaš korepetitor, improvizator i aranžer snimio je nekoliko CD-a. Bavi se skladanjem liturgijske glazbe i glazbe za orgulje te je pridruženi član Hrvatskog društva skladatelja.

Kao orguljaš nastupao je u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Austriji, Italiji, Češkoj i  Mađarskoj. Orguljaš je u svetištu Sv. Antuna Padovanskog na Sv. Duhu u Zagrebu, a povremeno i u zagrebačkoj katedrali. Predaje improvizaciju, organografiju i orgulje na Institutu za crkvenu glazbu 'Albe Vidaković' pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.