"Junak Đurko" - slikovnica i predstava koju su osmislila djeca

Na Osojniku, selu iznad Dubrovnika, predstavljen je Junak Đurko, slikovnica i predstava koju su osmislila djeca okupljena u Kulturno-umjetničko društvo sv. Juraj. Svrha je projekta očuvanje tradicije i običaja Osojnika.

Osojnik je dobio svog junaka. Slikovnicu i predstavu o junaku Đurku osmislila su djeca, a priključili se svi članovi kulturno-umjetničkog društva Sv. Juraj.

Djeca su slušala svoje starije kako su živjeli i tako su napisala priču. I djeca iz KUD-a su crtala crteže koji su u slikovnici, rekla je Marija Violić iz KUD-a. Cilj cijelog projekta bila je afirmacija običaja, ali u te običaje bio je cilj uključiti najmlađe, dodala je.

U slikovnici dječji crteži, a pred publikom predstavlja se dom junaka Đurka.

Kad su sretna, djeca na Osojniku igraju linđo. Tako je linđom i završilo ovo posebno predstavljanje i slikovnice i narodnih običaja.