Zaštitite djecu, internet-predatora sve je više!

Brošura o zaštiti osnovnoškolske djece u svijetu interneta, mrežnih tehnologija i mobilnih telefona predstavljena je u Ministarstvu znanosti i obrazovanja u sklopu istoimenog programa. Brošura će se svake godine dijeliti učenicima petih razreda. Njih i njihove roditelje trebala bi podučiti zaštiti osobnih podataka te odgovornom ponašanju na internetu.

Mi kažemo da bi trebalo krenuti već od vrtića, tako da ovo sve što sada radimo, ajmo reći da na neki način se gasi vatra, ali potreban nam je sustavan pristup u suradnji svih institucija, a to na žalost dosad nije bio slučaj u Hrvatskoj, upozorava doc. dr. sc. Igor Kanižaj s Fakulteta političkih znanosti.

Ivana Modrić Zelić iz Službe prevencije MUP-a iznijela je rezultate istraživanja po kojima oko 93 posto djece i mladih u Hrvatskoj između 11 i 18 godina posjeduje Facebook profil, a 34 posto ih prihvaća zahtjeve za prijateljstvom od nepoznatih osoba. Istraživanje o iskustvima i ponašanjima djece na internetu provela je Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba na uzorku o 1489 ispitanika. Oko 8 posto ispitanih izjavilo je da je samo otišlo na susret s nepoznatom osobom koju su upoznali na Facebooku, a 78 posto ih kaže da u njihovoj obitelji ne postoje pravila o korištenju Facebooka.

Modrić Zelić upozorila je da se u zadnje tri godine kontinuirano bilježi porast kažnjivih radnji i procesuiranje tzv. internet-predatora na području Hrvatske. Riječ je o osobama koje radi zadovoljenja spolnog nagona koriste suvremene tehnologije i lažno se predstavljaju, mame i vrbuju djecu navodeći ih na snimanje slikovnih i video sadržaja pornografskog karaktera.

Pristup internetu ima čak 99 posto djece i mladih u Hrvatskoj u dobi između 11 i 18 godina. Program zaštite sigurnosti djece na internetu provoditi će se tako da će svake godine svi učenici petih razreda u Hrvatskoj dobiti posebnu brošuru prilagođenu trenutnom stupnju razvoja mrežnih tehnologija, o sigurnosti na internetu, pravilima ponašanja i prevenciji cyberbullyinga. Brošura obrađuje teme poput zaštite osobnih podataka na internetu, informacije i savjete o korištenju društvenih mreža, roditeljskoj zaštiti te korisne savjete za roditelje.