'Dani otvorenih vrata' Industrijsko-obrtnička škole Šibenik

Interes djece za industrijsko-obrtnička zanimanja svake je godine sve manji. Za neka zanimanja, iako su tražena, više nema zainteresiranih učenika. Upravo stoga Industrijsko-obrtnička škola Šibenik svake godine ima 'Dane otvorenih vrata' ne bi li ta deficitarna zanimanja približili budućim srednjoškolcima.

Instalateri, elektroničari, mehaničari za brodove i automobile nakon tri godine neće se povlačiti po burzi rada. Ovo je stvarno škola za konkretna zanimanja koja se traže na tržištu rada. Ali nema dovoljno interesa kod roditelja i djece. Od 500 učenika škola je pala na 250. Neka su zanimanja ukinuta, poput bravara, tokara i autolimara.

Iz škole zato pozivaju sve koji mogu promovirati njihova zanimanja. Od zavoda za zapošljavanje, od centra za karijeru do razvojne agencije. No, najbolji promotori su učenici koji gotovo jednoglasno tvrde - ova škola pruža mogućnost za posao i nije teško raditi kad se nauči.

Dane otvorenih vrata podupire Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju. Jer riječ je o konkretnim zanimanjima koja nikada neće nestati.