Darovi za djecu s teškoćama u razvoju

U Centar za odgoj i obrazovanje u Krapinskim Toplicama svakog dana dolaze djeca s teškoćama u razvoju i njihovi roditelji. Ovo je mjesto gdje se uči, odgaja, igra, za svu djecu koja ne mogu pohađati redovitu nastavu. Danas se pjevalo i plesalo, a roditelji njegovatelji pripremili su i predstavu.

Stigli su i darovi. Riječ je o donaciji iz posebnog fonda Europskog parlamenta, koji na raspolaganju imaju naši zastupnici.

Svaki europarlamentarac dobije određena sredstva godišnje za promociju svoga rada. Neki taj novac koriste za organizaciju različitih konferencija, tiskanje promotivnih materijala. Ja većinu novca trošim na humanitarne djelatnosti moram priznati da mi je ovo najljepši dio posla, objašnjava europarlamentarka Biljana Borzan.

Na ovaj način potiču se hrvatski proizvođači i djeci u bolnici šalje poruka da ih sveti Nikola nipošto nije zaboravio.