Didaktička pomagala za učenike s oštećenjem vida

Riječka Osnovna škola Pećine primila je vrijednu donaciju didaktičkih pomagala za učenike s oštećenjem vida. Novac za to prikupljen je u humanitarnoj akciji 'Za njihov pogled' koju je pokrenuo Rotary Club Rijeka.

Taktilni paneli i didaktičke igračke pomoći će učenicima oštećenog vida koje je ta škola među prvima u Rijeci uključila u redoviti sustav odgoja i obrazovanja.

Među 130 učenika 12% ih je s teškoćama u razvoju. Uz onu oštećena vida, tu su i djeca s teškoćama iz autističnoga spektra. Didaktička pomagala bit će im orijentir za lakše snalaženje u prostoru.

Igračke i taktilni paneli pružaju mogućnost interakcije djece oštećenog vida i njihovih vršnjaka koji dobro vide.