Kulturno umjetničko društvo 'Oštrc'

Kulturno umjetničko društvo 'Oštrc' iz Ruda kraj Samobora djeluje od 1979. godine. Društvo je do danas sudjelovalo na svim većim folklornim manifestacijama u Hrvatskoj, a bilježi i 30-ak međunarodnih gostovanja na tri kontinenta.
Pored promicanja hrvatske folkorne i glazbene baštine, uz KUD 'Oštrc' vežu se i razne aktivnosti vezane za nematerijalnu i materijalnu kulturnu baštinu, a sve u cilju oživljavanja rudarske tradicije mjesta. Članovi su naročito ponosni na čak tri posebnosti koje zahvaljujući njihovom trudu, danas uživaju status kulturnih dobara. Jedno od njih je i priprema  kolača rudarska greblica koji se od 2007. nalazi na listi nematerijalnih kulturnih dobara RH.
U društvu danas djeluju starija i mlađa folklorna grupa, dva tamburaška sastava i Sekcija za očuvanje rudarske baštine 'Bergmani', sve zajedno oko 80 članova. Posebnu pažnju posvećuju o podmladku. No, kako ukažu, jaku konkurenciju imaju u rukometnom klubu Rudar i DVD Rude tako da rado primaju svakog člana koji voli raditi, putovati i učiti.
U Dobrom jutru su predstavili svoje običaje i najavili planove za budućnost: