Austrijska kula u gradu Krku

U gradu Krku nalazi se Austrijska kula. Hvalevrijedan je projekt Kulturne rute Putovima Frankopana kojeg je pokrenula Primorsko-goranska županija s ciljem obnove i održivog korištenja frankopanske materijalne i nematerijalne baštine, u prvom redu kaštela te utvrđenih gradova i dvoraca Frankopana i Zrinskih.

Projekt je inspiriran ostavštinom slavne hrvatske obitelji Frankopan koja je od početka 12. do druge polovice 17. stoljeća na području Primorsko-goranske županije ostavila brojna svjedočanstva svoga utjecaja i moći.

Više o projektu doznala je riječka ekipa HTV-a: