Besplatne Knjižnice grada Zagreba za djecu do 15. godine

Kako bi se najmlađe što više potaknulo na čitanje, od Nove godine djeca do 15. godine imaju besplatan upis u Knjižnice grada Zagreba. Takva odluka dio je Strategije razvoja knjižnica, kojoj je cilj da se do 2020.. osiguraju uvjeti za besplatan upis u knjižnice svih građana do 18. godine.

Hela Čičko
, koordinatorica Odjela za djecu i mladež KGZ-a zadovoljna je odazivom djece u prvim danima akcije: Mi smo počeli upisivati djecu besplatno od 2. siječnja. Znači u posljednja tri dana upisalo se 2061 dijete. Mi imamo 39 dječjih odjela i dva bibiobusa, znači da je prosječno bilo 50-ak djece dnevno upisano. Mi smo jako zadovoljni sa tom brojkom.

Prema odluci Gradske skupštine Grada Zagreba, održanoj 20. prosinca 2016. godine, pravo na besplatan upis imaju djeca od rođenja do konca kalendarske godine u kojoj navršavaju 15 godina života,  a koja imaju prebivalište na području Grada Zagreba, Grada Zaprešića te na području Zagrebačke županije gdje se nalaze stajališta bibliobusne službe KGZ-a.