Mačke iz Hermitagea

Jedan od najvećih muzeja na svijetu - Hermitage u Sankt Peterburgu, gdje se čuvaju neke od najvrjednijih umjetnina, dom je 80-ak mačaka. Njihova je misija obraniti muzej od glodavaca, a zauzvrat vodi se briga o njihovoj prehrani i zdravlju.

Mačke su se u Hermitage uselile kad je carica Jelisaveta Petrovna 1745. dekretom zatražila da se uz pomoć najboljih mačaka iz Kazana dvorac obrani od miševa. Neke od slavnih mačaka iz Hermitagea odnedavno se mogu i posvojiti.