UNICEF: Kreće pilot program 'Rodilište - prijatelj majki i djece'

Nakon što se Hrvatska pridružila prestižnom krugu zemalja u kojima sva rodilišta imaju titulu Rodilište prijatelj djece, edukacijom ginekologa, neonatologa, primalja i medicinskih sestara iz četiri hrvatska rodilišta pokrenut je pilot program Rodilište - prijatelj majki i djece, priopćeno je iz UNICEF-a.

Cilj zajedničke inicijative Ministarstva zdravstva i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku jest daljnje prilagođavanje rodilišta potrebama majki, poboljšanje komunikacije između zdravstvenih djelatnika i rodilja te bolje informiranosti i partnerstva. U pilot programu, koji Hrvatska pokreće među prvima u svijetu, sudjeluju rodilišta KBC Rijeka, KB Merkur, KB Sveti Duh i OB Zabok.

Pilot program, koji se temelji na Smjernicama Međunarodnog udruženja ginekologa i opstetričara, trajat će do sredine lipnja, a zatim će stručna radna skupina Ministarstva zdravstva izraditi preporuke za nacionalnu primjenu programa Rodilište - prijatelj majki i djece.

Svaka žena ima pravo na pozitivno iskustvo porođaja i na dostojanstvenu i suosjećajnu skrb tijekom porođaja, te je više kriterija koje rodilišta trebaju ispuniti kako bi postalo Rodilište - prijatelj majki i djece.

Rodilište tako ženama u trudovima treba omogućiti samostalan odabir željenog položaja te konzumaciju hrane i tekućine, kao i odabir osobe u pratnji na porođaju. Potrebno je promicati ozračje partnerstva i uvažavanja između osoblja i rodilja i smanjiti primjenu tradicionalnih postupaka kao što su epiziotomija, prokidanje vodenjaka i izazivanje trudova. Nadalje, rodilište treba omogućiti upotrebu nefarmakoloških i farmakoloških metoda ublažavanja boli te promicati kontakt 'koža na kožu' majke i djeteta neposredno nakon poroda te aktivno podupirati majke da što češće drže i doje svoju djecu.

Državi tajnik Ministarstva zdravstva Željko Plazonić istaknuo je kako će ta edukacija omogućiti zdravstvenim stručnjacima da kroz stjecanje znanja i novih komunikacijskih vještina kao i razmjenu iskustava unaprijede kvalitetu svog rada, na dobrobit majki i djece.

Boravak u rodilištu i porođaj za svaku su majku posebno vrijedni, ali i osjetljivi trenuci, koji se pamte cijeli život. Vjerujemo da će uvažavajuća načela i unaprijeđeni modeli skrbi koje će hrvatska rodilišta uvoditi kroz program 'Rodilište prijatelj majki i djece' donijeti dobrobit za sve. Kao zemlja koja među prvima počinje s provedbom ovog programa imamo priliku biti primjer dobre prakse i unaprijediti kvalitetu zdravstvenog sustava, ocijenila je predstojnica UNICEF-ova ureda za Hrvatsku Valentina Otmačić.