Zagrebački osnovci i maleni migranti i azilanti

U osnovnu školu Gustava Krkleca u Zagrebu stigli su novi učenici. Ništa novoga na početku polugodišta rekli bismo, ali ovaj je događaj ipak poseban jer je u školu krenulo 28 djece iz Sirije, Iraka, Afganistana i Turske.

Djeca iz zagrebačkog Prihvatilišta za tražitelje azila Porin pohađat će nastavu jer je obrazovanje iznimno važan dio na putu njihova uspješnog uključenja u normalan život. Integracija i socijalizacija u pripremnoj nastavi iznimno su važna za tu djecu, kao prevencija potencijalnih loših ponašanja.  Djeca dolaze iz različitih dijelova svijeta, a podršku školi i njihovim nastavnicima te stručnoj službi i novim učenicima, pružaju i aktivisti Inicijative Dobrodošli, Are You Syrious?, Mešihata Islamske zajednice i drugi. Djeca su vrlo uzbuđena i radosna, kao i njihovi učitelji.

Iako im mnogi hrvatski zakoni, ali i Konvencija o pravima djeteta i niz drugih pravnih akata jamče da im je Hrvatska dužna omogućiti školovanje 30 dana od podnošenja zahtjeva za azil, to u praksi često izgleda drugačije.

Novinar Hrvatske uživo Zoran Pehar razgovarao je s ravnateljicom ove multinacionalne škole Marijom Luković, Magdom Sindičić iz inicijative Are You Syrious i učiteljicom Tanjom Bregeš Frkanec.