Priča o Kudinu mostu

Osim što skriva jednu od najčišćih rijeka, kanjon Krupe skriva i spomenik kulture. Kudin most jedan je od najvažnijih suhozidnih objekata u Hrvatskoj. Prati ga romantična legenda.

Na sredini toka rijeke Krupe nalazi se most. Prije dvjesto godina sagradio ga je zaljubljeni mladić Kude. Legenda kaže da je on u jednom mjestu istočno, u Erveniku, pronašao djevojku. I da bi tu djevojku doveo kući on je morao da nađe prijelaz, i s braćom je započeo gradnju mosta. I prva koja je preko mosta prošla je njegova djevojka. U narodu i sad priča osta, prođe Milja prva preko mosta.

12 lukova izrađenih od sedrenih blokova i stupova spojilo je obale Krupe. Bio je mudar taj Kude. Njegova obitelj s ove strane rijeke imala je mlin.

Zbog mikroklimatskih promjena Kudin most gotovo se urušio. Naime, sedra bi trebala biti vlažna da bi bila živa, a promijenio se smjer bure, koja ne puše više sa sjevera nego sa istoka, i udara kroz propuste mosta, isušuje sedru i lukovi više nemaju konkavni oblik i čvrstinu.

Zahvaljujući konzervatorima, most je obnovljen i zaštićen. Milja je prošla prva, a mostom su prošli i posljednji Turci bježeći pred Mlečanima. Kao sve legende, i ova raspiruje maštu - koliko li je ljubavi utkano u stvaranje ovoga vrijednog spomenika kulture.