Prevencija po mjeri mladih


Sve je više mladih koji konzumiraju alkohol ili eksperimentiraju s drogom, na što se većinom odlučuju kako bi se što prije ukolopili u društvo ili iz čiste dosade. Vladin projekt Prevencija po mjeri mladih u suradnji s učeničkim domovima, udrugama i školama trebao bi pomoći u suzbijanju ovisnosti među mladima.

U osječkom Srednjoškolskom đačkom domu održan je okrugli stol kao trening mnogih socijalnih vještina, koji je znanstveno dokazan u učinkovitosti i funkcionalnosti u borbi protiv svih oblika ovisnosti.

Projekt Prevencija po mjeri mladih  financira Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH te ministarstva zdravlja i pravosuđa. Riječ je o edukaciji odgajatelja  kako bi stekli nova znanja koja će prenijeti svojim korisnicima u domovima, najranjivijim skupinama izloženim ovisničkim opasnostima.

Prema riječima stručne suradnice i psihologinje Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek Mirne Ažić, cilj je provesti trening socijalnih vještina u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom iz Zagreba. U njemu sudjeluju 4 institucije-Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek, Srednjškolski đački dom, Učenički dom trgovačke i komercijalne škole Davor Milas te partneri iz Centra za pružanje usloga u zajednici Dugave Zagreb.

Trening ima 7 radionica gdje se razvija zauzimanje za sebe na konstruktivan način, suradnja s drugima  korištenjem ja poruka, prepoznavanje i iskazivanje vlastitih osjećaja  i, nešto što koristi svakoj osobi bez obzira na dob, snalaženje u svakodnevnim situacijama. Na taj se način mlada osoba osnažuje, razvija samopouzdanje, samopoštovanje i kritičko mišljenje te tako sama razvija svoje mehanizme pomoću kojih će se boriti protiv ovisničkoga ponašanja.

U sljedećih 6 mjeseci bit će organizirane i posebne radionice kako bi mladi otkrili svoje sposobnosti i hobije, a one će im pomoći u rješavanju problema ovisnosti.