U Mediteranu ugroženi morski konjici i šila

Morski konjici i šila, jedine ribe kod kojih mužjak iznese trudnoću a ženka mu se prethodno udvara, izložene su u Sredozemlju smanjenju brojnosti koja može biti opasna po njihov opstanak, kaže se u dokumentu koju je objavio Mediteranski centar Međunarodne organizacije za očuvanje prirode (IUCN).

Rezultat je to istraživanja stanja u porodici šilogubaca (Syngnathidae), koje je IUCN prvi put poduzeo u Mediteranu. Porodica osim morskih konjica obuhvaća šila i morske šljuke, ukupno 14 vrsta, i premda nisu ograničene samo na tom području, IUCN ih smatra ugroženim i uvrstio ih je na svoj Crveni popis.

Prema IUCN-ovom Crvenom popisu ugroženih vrsta u Sredozemlju, gotovo 15 posto šilogubaca je dobilo kategoriju ugroženosti niskorizični, što znači da im prijeti izumiranje ako se nastave sadašnje okolnosti.

Za više od polovice tih vrsta riba ne postoji dovoljno podataka koja bi pomogla u procjeni rizika od njihova izumiranja u Sredozemlju. Stoga, potrebno je hitno istražiti njihovu raširenost, kretanje broja zajednica i prijetnje, te utvrditi zahtijevaju li oni mjere zaštite, kaže se u izviješću objavljenom početkom tjedna u Malagi.

Dva konjica kratko/dugo-kljuna

Među šilogupcima u Sredozemlju zabilježene su dvije vrste morskih konjica, životinja veličine do 2,5 centimetra. Konjic dugokljunić (Hipokampus guttulatus) nađen je na većem dijelu Jadranskog mora, a konjic kratkokljunić (Hipokampus hipokampus) dopire samo do južnog dijela Jadranskog mora.

Šilogupci mogu biti izloženi pojačanom riziku od izumiranja jer proizvode relativno malobrojno potomstvo i pokazuju visoku vjernost svom staništu, ističe IUCN. Prijete im uništavanja priobalnih staništa koja su posljedica gospodarskog i prometnog razvoja obale i upotreba destruktivnih ribolovnih alata, kao što su povlačne mreža koje vuku koće, te jaružala, kaže se. Zbog svoje zanimljivosti hvataju ih i za akvarije, prodaju ih radoznalim sakupljačima i kao religijske amajlije.

Zbog rastućih prijetnji, obje gotovo ugrožene vrste morskog konjica, zaštićene su Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune (CITES), te su uključeni u dokument o zaštiti prirode EU-e Dodatak II. Neke mediteranske zemlje, poput Slovenije, dodatno su pravno zaštitili te vrste, ističe se.

Nažalost, ti propisi trenutačno nisu dovoljni za zaustavljanje ugroze pa je za zaštitu jedinih muških mama potrebno dodatno ograničiti lov koćama i jaružanje morskog dna, ističi u IUCN-u iz Malage.