Za čakovečke lovce nema odmora

Iako za čakovečke lovce nema lova sve do idućega mjeseca kad je na redu lov na lisice, oni i bez toga na debelom minusu imaju pune ruke posla. 

Obični zec - Lepus europaeus, izumire. Stoga Lovačko društvo 'Zec' za zečeve, i za drugu divljač koje je poput fazana i trčki vrlo malo - uzgaja kukuruz. 66 članova svakoga zimskog tjedna opskrbljuje hranilišta i solišta u okolici grada. Tako životinjama niske temperature postaju najmanji problem u preživljavanju. U najgušće naseljenoj županiji, s najmanjim udjelom šuma, 22 društva i tisuću lovaca uspjeli su očuvati matični fond divljači. Srneće ima dovoljno, i ona je ponajviše na meti krivolovaca. Daleko od očiju, na putovima divljači, postavljaju opake žičane zamke. Brigu za prirodu stavljaju na prvo mjesto u doba kad se lovišta naglo smanjuju, pa se zbog velikih promjena izrađuje nova lovnogospodarska osnova.