Đakovačka Državna ergela - mamac za turiste

Iako je siječanj, rezervacije za Božićni bal lipicanaca u Državnoj ergeli Đakovo već pristižu. Ovaj jedinstveni događaj svake godine privlači sve veći broj turista. No Državna ergela Đakovo cijele je godine otvorena za posjetitelje, bilo da se radi o turističkim grupama ili individualnim posjetama.

Ergela u Đakovu osnovana je davne 1506. godine, što je svrstava među najstarije ergele u Europi i govori o dugoj tradiciji uzgoja konja na tom području. Konji lipicanske pasmine na Ergeli se počinju uzgajati početkom 19. stoljeća. Danas kao Državna ergela Đakovo, za uzgoj i selekciju konja koristi dvije lokacije – Pastuharnu, smještenu u srcu Đakova, i Ivandvor, u neposrednoj blizini grada gdje je smješteno matično stado kobila s podmlatkom. U Ivandvoru se  odgaja i othranjuje do svoje treće godine, kad muška omad odlazi na obuku i trening u Pastuharnu.

Ergela svojom turističkom ponudom objedinjuje kulturno-povijesni, ruralni i tradicijski dožvljaj istočne Slavonije, a pri tome ujedno pružila svim posjetiteljima cjelokupni užitak druženja s konjima, vožnje fijakerom, te rekreativno jahanje.