Žabnik - hrvatski Sjeverni pol

Odlazimo pričom na hrvatski Sjeverni pol, najsjeverniji kutak Lijepe naše. To je Žabnik, naselje u međimurskoj općini Sveti Martin na Muri. Nekad su stanovnike nazivali Žabari, danas su Žabničanci.

U Žabniku, naselju od stotinjak kućanstava i četiristotinjak stanovnika, četiri su ulice. I Ribička nije tu bez razloga. Oni koji dobro poznaju prilike, kažu da nigdje nema većih štuka nego u ovdašnjim murskim rukavcima. No, i njih je zima natjerala u dubine.

Hladnoća pritišće; murski sjeverac probija kosti, oštri 'veter vleče' međimurskom ravnicom. U Žabniku, na cesti, ni žive duše. Samo naša ekupa koja je došla provjeriti kako se živi u Žabniku: