Djevojčice već sa šest godina vjeruju da su manje nadarene

Djevojčice već u dobi od šest godina počinju vjerovati da su manje talentirane od dječaka, pokazalo je američko istraživanje. Rezultati istraživanja kojim je bilo obuhvaćeno 400 djece sugeriraju da takva percepcija može snažno utjecati na kasniji profesionalni život.

Prema istraživanju čiji su rezultati objavljeni u časopisu Science dječaci i djevojčice u  dobi od pet godina vjeruju da je njihov spol briljantan no već godinu kasnije pojavljuju se stereotipi o manjoj vrijednosti ženskog spola.

Znanstvenici sa sveučilišta Princetona, New Yorka i Illinoisa, koji su proveli istraživanje, vjeruju da se radi o utjecaju medija, učitelja, roditelja i druge djece.

Djeca su, među ostalim, testirana pričom o  osobi koja je vrlo, vrlo pametna i zatraženo je da ju identificiraju po spolu. S pet godina 75 posto dječaka odabralo je muški spol a 75 posto djevojčica ženski spol no već godinu dana kasnije veći postotak djevojčica smatrao je da se radi o osobi muškog spola dok se kod dječaka omjer nije promijenio.

Djeci su potom ponuđene dvije igre dizajnirane za djecu koja se jako, jako trude i za djecu koja su jako, jako pametna. Dok su igre za djecu koja se jako, jako trude podjednako birali i dječaci i djevojčice, drugu igru za jako, jako pametnu djecu puno je manje djevojčica biralo.

Profesor Andrei Cimpian kazao je za BBC da je poruka tog istraživanja da su mala djeca izložena tezama da je genijalnost vjerojatnije muška nego ženska odlika. On ističe da takav stereotip kasnije ostavlja traga u profesionalnim karijerama.