Novi logopedski kabinet u Delnicama: svakodnevna pomoć malim Goranima

Najmlađim stanovnicima Gorskoga kotara koje muče jezično-govorne poteškoće odsad je svakodnevno dostupna stručna pomoć logopeda - u Delnicama je opremljen i svečano otvoren novi logopedski kabinet.

Primorsko-goranska županija nije dvojila treba li za otvaranje logopedskog kabineta u Delnicama preuzeti polovicu financijskih obveza. Opredjeljenje je Županije da pomaže manje razvijenim krajevima, poput otoka i Gorskog kotara, a to se ponajprije odnosi na pomoć najmlađima. Zato smo, vjerujem, i prepoznati kao prva županija koja je počela promovirati načelo županije - prijatelja djece, kaže zamjenica župana Marina Medarić.

Županija je dosad osigurala nešto više od 300 tisuća kuna, a jedinice lokalne samouprave će za drugu polovicu plaće logopeda tijekom ove godine osigurati približno 50 tisuća kuna, doznajemo od županijske pročelnice za socijalnu politiku i mlade Dragice Marač.

Prostor za kabinet ustupio je Grad Delnice, ističe gradonačelnik Ivica Knežević. Koliko god Rijeka bila blizu, kada se takva usluga pruža u Gorskom kotaru za sve je to neprocjenjiva vrijednost i korist, dodaje gradonačelnik. 

Umjesto samo jednom tjedno, odsad će logopedica Maja Dragoslavić u Gorskome kotaru raditi svakodnevno. Obilazim vrtiće i škole, uspostavljeni su kontakti sa stručnim suradnicima i oni prema prioritetima osmišljavaju liste djece kojima je potrebna logopedska pomoć te će ona temeljem toga dolaziti ovdje, kaže Dragoslavić.

Novac za opremanje kabineta humanitarnom je aktivnošću osigurala i riječka Udruga 'I djeci s ljubavlju'.