Međimurske Iskrice pomažu djeci s komunikacijskim poteškoćama

Posebna vrtićka skupina za djecu s komunikacijskim i poremećajima iz autističnog spektra s područja Međimurske županije, osnovana je prije sedam godina, s tada za Hrvatsku vrlo inovativnim stručnim programom. Sada se iz podružnice vrtića u udaljenom selu Draškovcu preselila u Čakovec, i formalno pod okrilje Međimurske udruge za ranu intervenciju.

U poludnevnom boravku Iskrica sada je šestero djece. Polaze rehabilitacijske i logopedske tretmane, fizioterapiju i radnu terapiju. Još 60-ak djece s različitim teškoćama tu sa stručnjacima radi svakoga tjedna. Međimurska udruga za ranu intervenciju također savjetuje roditelje i odgojitelje. Statistika pokazuje da čak u 20 posto djece postoji rizik od razvojnih poteškoća.

Kako ustanove za rehabilitaciju postoje samo u najvećim hrvatskim gradovima, tako je u Čakovcu udruga sklopila ugovor s Ministarstvom socijalne skrbi za usluge rane intervencije. Financijski je podupire i Županija i jedinice lokalne samouprave, sa svrhom da se djeci s teškoćama pomogne ondje gdje žive.