Makarani brinu o zdravlju stabala na Rivi

U Makarskoj su danas ispitivali zdravlje stabala na Rivi. Bolesna stabla provjeravala su se posebnim EKG uređajem. Finom bušilicom promjera tri milimetra ulazi se u stablo. Na zaslonu se učitavaju podaci koji otkrivaju zdravlje drveta.

Palme i murve na makarskoj rivi nakon današnjeg pregleda dobit će odgovarajuću njegu. Tako će se ova šesdesetak godina stara drveća sačuvati za buduće naraštaje.

A dok se jedna stabla spašavaju, na pojedinim terasama kafića zabijaju se kutije od struje u zdrava drveća. Takve očekuju visoke kazne komunalnih redara.