Umijeće suhozidne gradnje nematerijalno je kulturno dobro RH

Umijeće suhozidne gradnje nematerijalno je kulturno dobro Republike Hrvatske! Odlučilo je to Ministarstvo kulture nakon dugogodišnje inicijative udruženih zaštitara i promicatelja suhozidne baštine.

Preduvjet je to i za međunarodnu inicijativu - da mediteranska pučka gradnja u kamenu postane dio svjetske baštine pod zaštitom UNESCO-a. Umijeće suhozidne gradnje bilo bi 14. nematerijalno kulturno dobro iz Hrvatske na popisu UNESCO-a.