Zaštita labinske cakavice

Labinska cakavica specifičan je jezik čakavskog narječja koji se govori u Labinu i okolnim selima. Kako bi ga zaštitili i doveli do statusa nematerijalne kulturne baštine, u Labinu su prije dvije godine krenuli sa zakonskom zaštitom svoga dijalekta i izdavačkom djelatnošću na svojoj cakavici.

Nakon izdavačkih projekata i izrade vizualnog identiteta putem riječi 'cagodar' u Labinu će nastaviti sustavno raditi sa najmlađima, prikupljati materijal na izvornome labinskom dijalektu te izrađivati prigodne suvenire. Krajni je cilj zaštititi i sačuvati labinsku cakavicu te dobiti status nematerijalne kulturne baštine. Jer i različiti dijalekti su naše bogatstvo.