Čaporska vina privlačna turistima ali i stručnjacima

Čaporice kod Trilja, zahvaljujući izvanrednom položaju, mikroklimi i bogatom tlu, među glavnim su vinogradarskim i vinarskim područjima Cetinske krajine.

Vino je izvanredne boje, okusa i mirisa te gotovo savršeno pristaje tradicionalnim jelima toga kraja, sve privlačnijega i sve brojnijim turistima. Jer dobru kapljicu istinski ljubitelji lako prepoznaju. I ne samo oni. Stručno povjerenstvo, za čaporska vina ima samo riječi hvale.

No kako bi čaporska vina našla svoj put do vinskih karata restorana trebati će, ne samo obnoviti zapuštene, nego i podignuti nove nasade što bi, gastro-enološki oduvijek prepoznatljivom Trilju dalo dodatni turistički zamah. U tome bi mogao pomoći i europski novac. Kad bi pod nasadima ninčuše, plavca, crljenka, glavinke i vugave osvanulo barem pola nekadašnjih hektara, bio bi to golem uspjeh.