Škola plivanja za učenike trećih razreda osnovnih škola

Nakon što je mjerodavno ministarstvo prije sedam godina odustalo od financiranja škole plivanja za učenike trećih razreda osnovnih škola, za većinu škola u Hrvatskoj škole plivanja su ukinute. U Koprivničko-križevačkoj županiji odlučili su sufinancirati taj program za učenike svih škola čiji su oni osnivači.

U ovogodišnju školu plivanja na koprivničkim bazenima krenuli su učenici trećih razreda prekodravskih osnovnih škola Gole, Gotalova, Ždale, Otočke i Novačke.  U projekt je uključeno 520 učenika.

Program obuke, koji traje dvadeset sati, provode stručnjaci iz Udruge kineziologa grada Koprivnice. Županija sufinancira edukaciju i ulaz na bazen.

Učenici osnovne škole u Đurđevcu do prošle godine, do kad im je osnivač bila županija imali su organiziranu školu plivanja, a hoće li i dalje ovisi o gradu Đurđevcu. Križevački osnovci za koje se brine njihov grad također ne idu u školu plivanja, dok učenici koprivničkih gradskih osnovih škola, pohađaju isti program škole plivanja kao i učenici županijskih osnovnih škola.