Nikola Tesla u skulpturama Pere Jelisića

Udruga 'Nikola Tesla astralni genij' početak je godine obilježila sjećanjem na život i rad Nikole Tesle. Njezin predsjednik Pero Jelisić akademski je kipar. Iako je umirovljen, još radi u svom ateljeu punom parom. Svoj je umjetnički opus posvetio ovom genijalnom znanstveniku.

Živio je Pero Jelisić u mnogo političkih sustava. Bio je profesor kiparstva u Njemačkoj. I kaže; uvijek ga je vodila samo inspiracija: 'Sretan sam što sam kipar i što sam se od početka počeo baviti skulpturom. Počeo sam modelirati još u trećem osnovne i odmah sam radio poznate ličnosti - to su bili Tito, Lenjin pa čak i Staljin. U šestom razredu sam počeo izrađivati skulpture Nikole Tesle'.

Tesla ga je inspirirao na milijun načina. Proučavao je njegov život, lik i djela. Za njega je on važan ne samo kao znanstvenik, već i kao umjetnik -produhovljeno biće povezano sa svemirom. Više od 20 skulptura izrađivao je 3 godine. Jednu od dva i pol metra poklonio je i Vukovaru. Različitim stilovima i materijalima prikazao je Teslu vjerno i duboko. Izradio je i simbole vode i vatre - kapljicu i plamen. Neke skulpture iz tog bogatog i lijepog ciklusa - dobile su brojne nagrade. Njegove vješte ruke godinama vješto stvaraju.