Završeni arheološki radovi na šibenskoj Poljani

Arheološka istraživanja na šibenskoj Poljani završena su te je zaključeno da se može nastaviti planirani projekt izgradnje podzemne garaže i uređenja Poljane, s obzirom na to da nije bilo neočekivanih nalaza, istaknuto je na konferenciji za novinare u Šibeniku.

Tijekom istraživanja nađeni su temelji bastiona Bernardi za koje se znalo i koji će biti konzervirani i prezentirani u sklopu projekta uređenja trga i garaže.

Šibenčani će uskoro ponovno šetati Poljanom

Završili smo arheološke radove na Poljani na tri lokacije i to ispred perivoja Roberta Visianija, prostoru između zgrade Kazališta i knjižnice te na središnjem dijelu Poljane. Zaključeno je da nije bilo ničega što nismo očekivali te će se planirani projekt gradnje podzemne garaže i uređenja Poljane moći nesmetano nastaviti, rekao je šibenski gradonačelnik Željko Burić.

Ovime je završena prva faza radova, a kopanje na Poljani počet će ujesen, nakon završetka turističke sezone, rekao je Burić. Kopanje podzemne garaže bit će dovršeno do sezone 2018., zatim slijedi stanka do jeseni, a cijeli će projekt biti završen do početka turističke sezone 2019. godine. Projekt izgradnje podzemne garaže stajat će oko 40 milijuna kuna.

Zaštitno sondažno arheološko iskopavanje obavila je splitska tvrtka Kaducej u sklopu posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra koje je izdao Konzervatorski odjel u Šibeniku. Ukupno je istražena površina od oko 300 četvornih metara.
Što se tiče arheoloških struktura, u sondi između kazališta i knjižnice otkriven je segment temeljne stope zida za koji nema sigurne potvrde funkcije jer su otkrivena samo dva metra zida koji je devastiran raznim suvremenim instalacijama
, rekao je konzervator nadzornik na projektu uređenja Poljane Marko Sinobad.

Otkriveni zid u gabaritima sonde ne pokazuje prezentabilna svojstva, dok je ostatak zida koji se pruža u smjeru zgrade kazališta izvan obuhvata projekta uređenja Poljane. U sondi ispred parka otkriven je sjeveroistočni bedem bastiona Bernardi, koji se može uklopiti u prezentaciju arheoloških struktura u okviru projekta uređenja trga Poljana, dok u sondi na središtu Poljane nisu otkrivene nikakve arheološke strukture, dodao je Sinobad.

Konzervator Ivo Glavaš naglasio je da je ovo istraživanje pomoglo da se na temelju sonde koja je u blizini kazališta i knjižnice detektira točna lokacija kopnenih vrata. I to nam je zapravo bio jedan od važnijih perifernih zadataka ovog istraživanja jer smo istraživanjem prije deset godina ustanovili početak tih vrata i lokacije otvora za puškarnice i sad znamo da je točna lokacija kopnenih vrata na prostoru Trga Kralja Držislava. Drugi razlog zašto su nam ova istraživanja zanimljiva je otkrivanje ostatka bastiona, za koji smo već znali gdje je pozicioniran, objasnio je Glavaš.