Varaždinski osnovnoškolci uče uz pomoć tableta

Mali Varaždinci, učenici Prve osnovne škole, neće imati problema s korištenjem najsuvremenije tehnologije. U nižim razredima, naime, već treću godinu koriste se tabletima, u višima pametnim pločama.

No, sami su sebi pritom pomogli prijavama na europske projekte u kojima su pronašli nišu za osuvremenjivanje nastave. Riječ je u uvođenju tableta kao pomoćnog sredstva, ovaj put kroz projekt ERASMUS KA2 'Ukrotimo kompetencije 21. stoljeća.' Isprva je svaki tablet dijelilo po dvoje učenika, no sada svatko ima vlastiti za sudjelovanje u provjerama znanja. Kvizovi i brze provjere poticajni su za učenike, ionako vješte u korištenju tehnologije. Na satu matematike u petom razredu - pametne ploče same pišu, brišu se, dijele na dva dijela, otkrivaju svijet geometrije. 

Svega toga ne bi bilo bez inicijative za prijavu na projekte, koju je pokrenula učiteljica iz dnevnog boravka, danas doktorica informacijskih i komunikacijskih znanosti. 'Bitno je napomenuti da se ta tehnologija ne koristi svaki dan, ne koristi svaki sat i ne u svakom predmetu. Učitelj je taj koji treba pronaći edukativne sadržaje i onda znati u kojem dijelu sati bi oni bili najučinkovitiji.', ističe Tea Pavičić Zajec, koordinatorica projekta. Sljedeće će ih tri godine educirati slovenski partner u europskom projektu. Iskusni su u kompjutorizaciji, a rezultate prate već godinama. Nakon tri godine varaždinska Prva osnovna škola Varaždin nabavila je 40 tableta i 8 pametnih ploča, educiraju se učitelji. Učenici i roditelji zadovoljni su osuvremenjivanjem nastave na tragu projekta 'Ukrotimo kompetencije 21. stoljeća'.