Posjetite Trg Katarine Zrinske u Zagrebu

U drugoj polovici 14. stoljeća dominikanci iz Vlaške ulice izgradili su na zagrebačkom Gradecu kapelu svetoj Katarini, po kojoj se do 1928 godine zvao i trg na kojem je kapela izgrađena. Nakon te godine dobio je ime po ženi Petra Zrinskog i sestri Frana Krste Frankopana - Katarini Zrinski, koja je i sama bila aktivna sudionica zrinsko- frankopanske urote.

Na Katarininom trgu, na kućnom broju 6 nalazi se poznata palača Dverce, dok je njoj preko puta zgrada nazvana imenom grofova Kulmera u čijem je vlasništvu bila više od 100 godina.

Na broju 5 je najstarija zagrebačka gimnazija - klasična gimnazija otvorena 1607 godine. Isusovci, koji su gimnaziju osnivali, odlučili su također na mjestu kapele izgraditi crkvu, što su i učinili od 1620 do 1632 godine.

Crkva, za koju se punim pravom može reći da dominira trgom, je više puta stradala od groma, potresa i požara. Pročelje je svoj današnji izgled dobilo nakon potresa 1880 godine.