Pedijatri o tranziciji zdravstvene skrbi djece

Više od 200 liječnika, pretežno pedijatara  u Šibeniku će za vikend razgovarati o novim izazovima u prevenciji bolesti dječje dobi. Treći  po redu stručni skup nosi naziv 'Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi: tranzicija zdravstvene skrbi'.

Središnja tema lani je bila cijepljenje. O cijepljenju će biti riječi i ove godine, no ipak - naglasak se stavlja na tranziciju zdravstvene skrbi djece. To je vrlo je aktualna stručna tema danas u svijetu i u Hrvatskoj. Ovaj skup želi dati odgovore na to kada bi i na koji način djeca iz skrbi liječnika pedijatra trebala preći u skrb obiteljskog liječnika i kako taj prijelaz učiniti bezbolnim za zdravu i bolesnu djecu i njihove roditelje.

To je veliki izazov  osobito za djecu koja boluju od kroničnih bolesti kao što su dijabetes, epilepsija, cistična fibroza, bolesti bubrega, malignih oboljenja, urođenih srčanih grešaka, nasljednih i stečenih metaboličkih i neuroloških bolesti, a koja zahvaljujući postignućima suvremene medicine dobivaju šansu da kvalitetno odrastaju i da sami postanu roditelji, naglašava u emisiji Dobro jutro, Hrvatska voditeljica tečaja, prim.dr.med, specijalist pedijatrije Irena Bralić.