Svjetski dan broja Pi

Arhimedova konstanta ili Ludolfov broj definira se kao odnos opsega i promjera kruga. U široj uporabi za ovaj broj se koristi naziv pi, a bilježimo ga malim grčkim slovom π.  Svjetski je dan broja Pi koji se slavi, ne bez razloga, na dan rođenja velikoga Alberta Einsteina jer u njemu su prve znamenke Ludolfova broja.

U svijetu se obilježava nabrajanjem što više znamenki beskonačnog broja. Toj iznimnoj gimnastici za mozak priključili su se i bjelovarski osnovnoškolci.

Karolina Kalabek napamet je izgovorila čak 549 decimala beskonačnoga broja i pobijedila na natjecanju u pamćenju što više znamenaka broja PI. Svjetski rekord  drži Indijac s izgovorenih 70 tisuća i 30 decimala broja Pi.

Beskonačni broj bio je inspiracija i za likovne radove osnovnoškolaca, a najbolji su i ovaj put nagrađeni.