Istarski će vinari lozom zasaditi oko 50 hektara zemljišta

Istarski će vinari ovo proljeće lozom zasaditi oko 50 hektara zemljišta. Uglavnom je riječ o rekonstrukciji postojećih vinograda, dok u manjoj mjeri proširuju svoje nasade. Razlog je i u tome što više ne mogu računati na županijske subvencije kojima se do ulaska u Europsku uniju intenzivo poticala sadnja.

Na mjestu vinograda starog više od pola stoljeća obitelj Vorić podiže novi. Loze se sade ručno. Za podizanje hektara vinograda potrebno je od 15 do 20 tisuća eura. Josip Vorić sve će platiti sam. I obitelj Ipša sama će financirati podizanje dva hektara novog vinograda. Zbog komplicirane procedure na novac iz europskih fondova nisu ni pomišljali.

Do našeg ulaska u Europsku uniju kupnju sadnica sufinancirala je županija. Tako je u proteklih dvadesetak godina u Istri zađeno oko 1200 hektara novih vinograda. Sadnja se više na taj način ne može poticati. No županija razmatra druge modele koji bi bili u skladu s europskom poljoprivrednom politikom. Plan im je da se Istra približi željenom broju od minimalno 5 tisuća hektara vinograda.