Sudar svjetova: 'Za Hajduk se ne navija, Hajduk se živi'

U serijalu 'Sudar svjetova' novinarka Andrea Buča predstaviti će tradicionalne vještine Like, Bukovice i Zagore, naučiti će autohtona znanja a svoje će protagoniste upoznati s novim tehnologijama i trendovima - korištenju pametnih telefona, društvenih mreža, brendiranju proizvoda, suvremenom životnom stilu.

Iako najmlađi, Splićani tvrde, Hajduk je najveći simbol njihova grada. Institucija. Fenomen s ljudskim obilježjima. Simbol otpora, hrabrosti, borbenosti. A navijači? Za Hajduk se ne navija, Hajduk se živi.

Andrei Buči navijanje nije blisku. Za nogomet je tabula rasa. Ali zna kome je nogomet tema baš svakog razgovora. I kome sve počinje i završava s Hajdukom: