U Splitu obilježen Dan svjesnosti o autizmu

Splitski Centar 'Juraj Bonači' je danas puštanjem plavih balona u zrak obilježio Tjedan svjesnosti o autizmu. Još uvijek nema pravog odgovora zašto je danas puno više djece s tim poremećajem nego ranije.

No svi se stručnjaci slažu, što se ranije otkrije autizam, već u dobi od godine i pol ili dvije godine, to su veće šanse za napredak djeteta.

Svoju priču o djetetu s poremećajem iz spektra autizma s nama je podijelila majka Nela Jurko: