Terapijski psi pomažu u radu s traumatiziranom djecom

Psići pasmine bichon havanezer obučeni za potrebe djece i mladih socijalno ranjive skupine od kraja ožujka rade s djecom u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba uz certificiranog vodiča.

Psi su obučeni sukladno holističkom pristupu prema kojem pas ima partnerski odnos sa vodičem, a svojim ponašanjem signalizira potrebe djeteta aktivno sudjelujući u radu s djecom. Prema potrebama korisnika psi rade pojedinačno, u paru i grupi. Rad pasa u projektu provodi se po principu jedan pas - više korisnika. Posljednjih godinu dana Polikinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreb i udruge Društvo Naša djeca Sisak imaju uspješnu suradnju kako bi projekt obučenih pasa za potrebe djece i mladih socijalno ranjive skupine (AAI, AAT) bio uspješniji i učinkovit. Projekt obuke pasa za rad sa socijalno ranjivom skupinom djece nevladina udruga Društvo Naša djeca Sisak započela je 2012. godine uz potpore i suglasnosti četiri ministarstva ( Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo pravosuđa).
Odabir pasmine bichon havanezer pokazao se kao najbolji izbor jer svojim osobinama odgovaraju djeci kroničnim pacijentima, te tako se može obuhvatiti najveći dio populacije djece već od predškolske kojima će biti potrebna pomoć psića. Obuka pasa se provodi kroz pet modula za potrebe djece sa kroničnim bolestima, djece s posebnim potrebama i zlostavljane i/ili zanemarene djece u cilju smanjivanja ili prevencije traumatizacije. Suradnik u projektu, trener pasa i supervizor projekta je Vladimir Bolha međunarodni kinološki sudac,  te trener radnih i sportskih pasmina uz 42 godine iskustva rada sa psima.

Voditeljica projekta iz DND Sisak je Renata Fridrih, prof. defektolog - logoped u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Do sada je u projekt uključen 21 partner s područja RH (osnovne škole, centri za rehabilitaciju, zdravstvene ustanove, savjetovalište za djecu mlade i obitelj, dom za djecu, nevladine udruge, zatvor), a u pripremi je uključivanje novih partnera. U projekt je uključeno sedam pasa bichon havanezer (Evie, Heidi, Nia, Sevi, Ziggy, Švrčo, Aya) koji svojom prisutnošću uvijek potiču kod djece osjećaj ugode i osmijeha, zadovoljstva, empatije i želje za druženjem sa psićima. Profesorica Fridrih i primarijus Domagoj Štimac iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba bili su gosti emisije Dobro jutro, Hrvatska.