Mala škola baštine

Muzej grada Kaštela u suradnji s Hrvatskim pomorskim muzejom iz Splita organizira promotivnu edukativnu radionicu 'Plovidba u prošlost-mala škola baštine kaštelanskog zaljeva'.

Riječ je o edukativnoj radionici koja je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole. Sastoji se od dva dijela. Prvi dio je plovidba povijesnim brodom-trabakulom Rižana iz 19. stoljeća s posjetom kaštelu Vitturi i stalnom muzejskom postavu, a drugi dio su arheološke radionice na antičkom nalazištu Sikuli u Resniku. Tu će učenici će imati priliku sudjelovati u arheološkom istraživanju, odnosno postati će arheolozi pokušavajući pronaći zakopane replike arheoloških artefakata. Za radionicu su pripremljeni posebni pedagoški materijali koji će se moći koristiti i u daljnjoj nastavi. Cilj radionice je upoznati djecu s bogatom pomorskom i arheološkom baštinom Kaštelanskog zaljeva i upozoriti ih na potrebu očuvanja.