Obnova kupole crkve Svetog Blaža

Počela je obnova kupole crkve Svetog Blaža u Zagrebu, koja je kad je sagrađena bila jedna od prvih armiranobetonskih kupola u svijetu. Kupola je, kao i čitava crkva, djelo arhitekta Viktora Kovačića.

Investicija obnove vrijedna je milijun i 200 tisuća kuna, većim dijelom financira je Grad Zagreb, uz župu i vjernike. Kupola promjera 18 metara obnavlja se iznutra, kao i svi njezini vitraji. Unutrašnjost crkve ovih je dana premrežena nosačima za skelu koja je postavljena na velikoj visini, gornji dio koji služi kao pod radnicima je na gotovo 17 metara visine, a sve kako bi se mogli izvoditi radovi na obnovi. Izvana je, gore na crkvi, također postavljena skela zbog zamjene prozora na kupoli čiji je vrh na 25 metara. Radovi u unutrašnjosti obuhvaćaju nanošenje akustične žbuke kupole, koja je sada nanesena u pet slojeva.

Zanimljivo je i da se prilikom radova pokazalo da ova armiranobetonska kupola ima dva sloja, što je bilo mnogima nepoznato. Prvo je jedan sloj betonske kupole pa metar praznog prostora i onda opet sloj betonske kupole. To je Viktor Kovačić osmislio radi ventilacije i izolacije. Novom žbukom sada će se pojačati toplinska i zvučna izolacija crkve. Vitraji će se obnoviti na način da će se izraditi inoks okviri kojima će biti zamijenjeni dotrajali vitraji. Treba zamijeniti 16 prozora kupole koji zajedno imaju više od 50 kvadrata. Restauriraju se i kameni kuliri okvira prozora. Sve nadziru stručnjaci Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. U planu je da radovi završe u lipnju ove godine.