Izložba 'Tihi svjedoci vjere, baštine i raskoši'

Izložba 'Tihi svjedoci vjere, baštine i raskoši' u Arheološkom muzeju u Zagrebu s više od 160 arheoloških izložaka i dvadesetak plakata donosi priču o srednjovjekovnoj crkvi sv. Nikole Biskupa u Žumberku i stanovništvu tog kraja u različitim povijesnim okolnostima.

U izložbu uvodi dio o konzervatorsko-restauratorskim radovima na crkvi koji još nisu u potpunosti dovršeni te rezultatima istraživanja koji upotpunjuju spoznaje o arhitekturi crkve i njezinoj povijesti. Slijedi prostorija koja, sadržavajući nalaze s groblja oko crkve sv. Nikole Biskupa, koje je bilo u funkciji od 14. do 18. stoljeća, otkriva život i običaje tamošnjeg stanovništva i svjedoči o njihovoj velikoj pobožnosti. Saznalo se da su se ukopi odvijali pod okriljem Katoličke crkve, a grobovi nisu bili obilježeni ili su obilježeni samo humkom ili drvenim križem.

Do sada su arheološki istražena 254 groba kao i kosturnica s posmrtnim ostatcima 223 pokojnika, koji svjedoče i o promjenama u načinu pokapanja ‒ u novom vijeku pokojnici su bili odjeveni u bolju odjeću, a uz njih su pronađeni križevi, krunice i svetačke medaljice. Ti predmeti pokazuju da su ondašnji Žumberčani odlazili na hodočašća unutar današnje Hrvatske, ali i u Italiju, Austriju i Njemačku, a prema nalazima nakita, prstenju, broševima, ukrasnim iglama doznaje se da su pratili modu.

Na izložbi su prvi put javnosti predstavljeni rekonstruirani svileni prsluk i kožne cipele plemkinje iz Žumberka iz kripte u svetištu crkve koji potječu iz 17. stoljeća. Izložba je rezultat višegodišnjih konzervatorsko-restauratorskih istraživanja Hrvatskog restauratorskog zavoda te interdisciplinarne suradnje među znanstvenim i kulturnim institucijama.

U razdoblju srednjeg vijeka područje Žumberačkog gorja predstavljalo je pogranično područje između Ugarskog Kraljevstva i Njemačkog Carstva, a na uzvisini iznad crkve sv. Nikole nalaze se ostatci grada Žumberka, koji se prvi put spominje 1265. godine.

Izložbu možete pogledati do kraja mjeseca.