Što je sve hrvatsko kulturno dobro?

Što je sve hrvatsko kulturno dobro? Cjeloviti odgovor na to pitanje nemamo, pa Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, nakon velike inventure prirodnih bogatstava, upravo priprema popis kulturnih dobara koji bi trebao biti gotov do kraja godine.

Od prve hrvatske pisane riječi, građevine, slike, pjesme, pa sve do naobrazbe i znanosti, sve materijalno i nematerijalno u hrvatskoj kulturi  trebalo bi napokon biti popisano i valorizirano. Hrvatska je neistražena, hrvatskom kulturom se Hrvatska nikad nije smjela ili htjela baviti, smatra akademik Mislav Ježičić iz Odbora za zaštitu dobara od nacionalnog interesa, HAZU.

Sad će to do kraja godine pokušati učiniti sedamdesetak stručnjaka iz različitih područja. Akademija smatra to jednim od svojih najvažnijih, kapitalnih  dalekosežnih projekata, kaže akademik Zvonko Kusić, predsjednik HAZU-a. Kao što je Baščanska ploča krsni list hrvatske nacije, tako je ovo osobna karta Hrvatske, objašnjava akademik Ježić.

Edicija koju Akademija priprema i planira izdati na nekoliko svjetskih jezika polazi od prirodnog krajobraza kao pozornice na kojoj se izmjenjivala povijest i stvaralo kulturno naslijeđe. Sa spoznajama o njihovim vrijednostima i načinima upravljanja na jednome mjestu, hrvatska kulturna dobra nisu tek puki spomenici i svjedoci vremena, već temelj stvaranja novog kulturnog blaga.