Okusi i mirisi zadarskoga kraja

Zadarska županija i Institut za nutricionizam pokrenuli su projekt Okusi i mirisi zadarskoga kraja. Cilj je projekta poticanje zdravih prehrambenih navika kroz promicanje mediteranske prehrane i edukaciju o značajkama i vrstama namirnica zadarskoga kraja.

Projekt će se provoditi na nekoliko razina. Osim edukacije predškolske i djece školske dobi i njihovih nastavnika, edukaciju će usmjeriti i na ugostitelje kako bi ih potaknuli da autohtone proizvode uvrste u svoje jelovnike. Između ostalog, to su maslinovo ulje, vino, plava riba, smokva, maraska, janjetina...