Matematika (ni)je bauk

Na državnom Natjecanju iz matematike održanom u Primoštenu, Patrik Matošević, maturant pazinske opće gimnazije, postao je državni prvak sa 100% riješenim testom.

Većina njegovih vršnjaka muku muči s matematičkim zadacima, pa Patrik ima poruku za njih: 'Ja bih im poručio da ne uče zadatke napamet i da ne gube motivaciju kada ne uspiju riješiti zadatak i da se jedino vježbom može naučiti matematiku'. Patrikov mentor Robert Gortan istaknuo je kako je Patrik izuzetno talentiran ne samo za metametiku, nego i za fiziku, informatiku i ostale predmete, no da je uz talent potreban i rad. Patrik je sve četriri godine srednjoškolskog obrazovanja sudjelovao na državnim natjecanjima. U drugom i čevrtom razredu postao je državni prvak sa100 postotnim uspjehom. 'Ono što mi njegujemo u ovoj školi je grupna priprema za natjecanje. Tako da učenici nikad nisu podijeljeni po generacijama. Na taj način postižemo da si oni međusobno pomažu. Uz to, nije bitno da njihov mentor bude uvijek s njima, nego može doći bilo koji profesor matematike iz škole. To je ujedno i priprema za daljnje školovanje', zaključio je profesor Gortan.