Sveti Ivana Zelina - Grad građana

Grad Sveti Ivana Zelina dobio je nagradu Udruge gradova za istaknutu praksu u lokalnoj samoupravi u kategoriji - Grad građana. Nagrada je u Zelinu stigla zbog projekta 'Sveti Ivan Zelina - grad po mjeri djeteta' i stoga što su Zelinčani više nego ikada sudjelovali u donošenju javne politike.

Nakon što su prošle godine donijeli Strategiju za djecu i mlade za razdoblje 2016. - 2020., u idućem četverogodišnjem razdoblju namjeravaju realizirati predviđene mjere.

Sve je počelo projektom 'Organizacije koje brinu' koji je osmislila udruga Korak po korak, a njezini su partneri gradovi Zelina, Belišće i Vukovar. Osmišljavanje strategije financirano je s 240 000 eura iz europskog fonda i trajalo je 18 mjeseci.

Anketiran je gotovo svaki drugi učenik u Zelini. Djeca su se izjasnila da žele nove klupe i stolice u školi, bolje kino, restoran brze hrane, bazen. Strategija je donesena, Udruga mladih Zelina i Grad ostvaruju zamišljeno. Novac dolazi iz gradskog i županijskog proračuna te ministarstava.

Upravo zbog ovih projekata koje su odabrala i djeca i roditelji Zelina je od Udruge gradova dobila nagradu - Grad građana. Briga i izgradnja, optimističan je gradonačelnik, bit će trajne, a pri odlučivanju najviše će se paziti na želje i potrebe mladih.