Mala ribarska akademija Sardela

Kako je izgledao tradicionalni život starih fažanskih ribara i koje su vještine morali znati moguće je naučiti na Maloj ribarskoj akademiji Sardela u Fažani.

2004. godine Turistička zajednica Fažane donijela je odluka da će se destinacijski brend Fažane temeljiti na tradicionalnom ribasrtvu.  Iz toga je proizašla Mala ribarska akademija Sardela koja se sastoji od edukativnog i gastronomskog dijela. Program traje nekoliko mjeseci. Počinje u svibnju školom soljenja srdela i traje sve do listopada. Jednom mjesečno održavaju se različite radionice i manifestacije koji na najprepoznatljiviji način predstavljaju ribarsku prošlost.
U svibnju unutar programa Ribarske akademije Sardela posebno je zanimljiva Fažanska škola soljenja ove plave ribe. Koliko ribe, a koliko soli, smještaj u limenke, ulje i začini... sve tajne vrsnih umijeća fažanskih ribara dostupne su polaznicima. 'More na stolu' u lipnju i 'Rapsodija u plavom' u rujnu nude kulinarsku lepezu pripreme sardela na 100 načina, gdje do izraza dolaze maštovitost i umijeće, kada iz jednostavnosti proizlazi raskoš dobroga teka. 'Fešta od sardela' i 'Ča ribari znaju' u kolovozu su ribarske fešte na kojima ribari na različite načine predočuju vještine i umijeća ljudi od mora. Ribari izlažu stanare mora, stare i nove alate i naprave. Objašnjavaju posjetiteljima kao se pojedina riba lovi, kako se koriste alati, kako se pletu mreže, namataju igle. Više o ovom zanimljivom projektu koji privlači brojne turiste pogledajte u prilogu: