Zadar: Condura Croatica na Festivalu znanosti

U sklopu Festivala znanosti Sveučilišta u Zadru danas će građani i posjetitelji Zadra imati jedinstvenu priliku upoznati repliku starohrvatskoga ratnog broda Condura Croatica s kraja 11. stoljeća.

Dva broda pronađena su potkraj šezdesetih godina prošloga stoljeća na položaju zvanom Usta na ulazu u unutrašnju ninsku lagunu, na dubini od samo dva metra. Unatoč skromnim sredstvima, arheolog Zdenko Brusić, konzervator Božidar (Darko) Vilhar i njihovi suradnici ubrzo su realizirali, kako ističu organizatori, jedini cjeloviti hrvatski projekt u domeni arheologije broda, koji je započeo podmorskim istraživanjem, a kulminirao izradom dvaju plovila po uzoru na arheološke nalaze.

Godine 1974. oba su broda u dijelovima izvađena iz mora, nakon čega je započeo dugogodišnji proces konzervatorske obrade nalaza. Brodovi su danas izloženi u Muzeju ninskih starina. Ostaci manjega broda (Nin 1) predstavljeni su u obliku zatečenom na morskom dnu, a ostaci većega (Nin 2) uklopljeni u rekonstruirani brod.

Dolazak pape Ivana Pavla II. u Hrvatsku 1998. i 2003. godine poslužio je kao inspiracija za izradu dvaju brodova po uzoru na arheološke nalaze, koje je izradio betinski brodograditelj, danas pokojni Čedomir Ćiro Burtina. Manji je brod danas usidren kraj Donjeg mosta u Ninu, a veći, koji je u vlasništvu Arheološkog muzeja i Sveučilišta u Zadru, koristi se za edukativne i promidžbene aktivnosti te aktivno sudjeluje u regatama i festivalima tradicijskih plovila u zemlji i inozemstvu.

Prije dvije godine Condura Croatica, s još deset brodova od Istre do juga Dalmacije, predstavljala je Hrvatsku na najvećem europskom festivalu mora i maritimne baštine u francuskoj pokrajini Bretanji, u zaljevu Morbihan.

Proučavanje brodova nastavlja se i danas u sklopu projekta Arheologija jadranske plovidbe i brodogradnje, čiji je nositelj Sveučilište u Zadru, a koji podržava Hrvatska zaklada za znanost. Posada Condure bit će na raspolaganju svima koji žele ploviti brodom na jedra ili na vesla od 10 do 16 sati na rivi, u blizini Sveučilišta, a u slučaju jačeg vjetra, manifestacija će se održati kod mosta na strani Poluotoka, gdje se Condura nalazi na stalnom vezu.

Realizaciju projekta omogućili su Sveučilište u Zadru i Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru programa Popularizacija znanosti.