Učenje kroz istraživanje

Projekt Ujedinjeni kroz kulturne i prirodne raznolikosti - učenje kroz istraživanje, osmišljeno je kao bliska suradnja između zemalja čija kultura i identitet presijecaju na rubu Istoka i Zapada održava se u osnovnoj školi Odra koja je i koordinator projekta. 

Partnerstvo uključuje pet europskih zemalja i šest škola - dvije škole iz Češke, škola iz Slovačke, Rumunjske, Poljske i koordinirana škola iz Hrvatske. Partneri su odabrani s obzirom na svoje iskustvo u projektima na kulturnoj baštini i činjenici da je većina njih imala bolju PISA rezultate u čitanju pismenosti. Projekt će istražiti kulturna obilježja pet zemalja partnera, otkrivajući sličnosti i razlike, kako nove tako i one zaboravljene, stvarajući okruženje u kojem će učenici moći naučiti kroz istraživanje. Glavni predmet istraživanja je zbirka lokalne baštine/povijesti. Istraživanje je podijeljeno u sedam cjelina: drveni predmeti i keramika, drvena arhitektura, hrana, glazba i ples, lokalne legende, lokalne karakteristike i tradicionalne nošnje. Tijekom rada na projektu i učenici i nastavnici će proširiti svoje znanje i stjecati novo. To će im omogućiti da nauče iz iskustva i razmjene sa učiteljima i studentima iz partnerskih škola. U projektu će se uključiti i studenti koji imaju poteškoće u učenju, a sve će aktivnosti biti prilagođene njihovim mogućnostima.

Ovaj projekt će se realizirati kroz 44 aktivnosti koje će sve partnerske škole provesti u dvije godine. Svaka škola partnera će nadzirati određenu temu, kvalitetu provedbe svih aktivnosti vezanih uz tu temu i rezultate. Istraživanje svake teme uključuje prikupljanje i evaluaciju podataka, a ovisno o temi istraživanja, ostvarit će se kroz različite vrste metoda kao što su intervju, terenski rad, kreativno pisanje, snimanje videozapisa, dramatizacija i digitalni modeli. Nakon završetka jedne teme istraživanja, nastavnici će stvarati obrazovne materijale kako na njihovom materinskom jeziku tako i na engleskom jeziku. Namjera je u većem stupnju uključiti lokalnu zajednicu u školskom životu, razvijati digitalnu pismenost među nastavnicima i povećati interes učenika za njihovu domovinsku baštinu među svim zemljama partnerima i doprinijeti toleranciji. Projekt naglašava timsko učenje, razmjenu iskustava i dobre prakse, kreativnost, timski rad, učenje kroz iskustvo. Rezultati projekta bit će višejezični obrazovni materijali, digitalni i fizički formati zbirke prikupljenih objekata, slikovni rječnik, tradicionalna kuharica i CD i DVD snimke.