Interkulturna škola Dunav u Vukovaru

Od sljedeće školske godine s radom počinje Interkulturna škola Dunav u Vukovaru. Riječ je o eksperimentalnom programu prilagođenom obrazovnim potrebama multietničke, multikulturne zajednice, istaknuo je tijekom današnjeg posjeta Vukovaru ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić.

Interkulturna škola Dunav u Vukovaru uz program prilagođen obrazovnim potrebama multietničke, multikulturne zajednice osigurava i kvalitetnije školovanje fokusirano na dijete i njegove potrebe. Program uključuje neke nove nastavne predmete i proširenje gradiva postojećih predmeta sadržajima iz zavičajne kulture, jezika, pisma i običaja, a kao izborni premet nudi se Kulturna baština zavičaja. U rujnu će se upisati jedan ili dva prva razreda, ovisno o interesu učenika.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja opremilo je objekt u Borovu naselju koji sada ima dvije učionice, a planira se izgradnja nove zgrade sa sedam učionica, za oko 250 učenika, kako bi svake školske godine mogli upisati novu generaciju učenika.

Škola promiče bogatstvo zajedničkog života i učenja u susretu kultura, osigurava otvorenost prema izražavanju i njegovanju etničkih, kulturnih i drugih posebnosti te zagovara, promiče i potiče suradnju, toleranciju i kulturu mira - stoji u odluci o osnutku škole. Privremeni je ravnatelja škole Zlatko Hegeduš.

Projekt Interkulturne škole u Vukovaru financiran je iz Financijskog mehanizna Europskog gospodarskog prostora za koji sredstva izdvaja norveška vlada. Provodi ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja u partnerstvu s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Nansen dijalog centrom iz Osijeka.

Vrijednost je projekta u prvoj fazi koja je do sada realizirana oko 2,5 milijuna eura, a za drugu fazu predviđena su i veća sredstva, o čemu će se odlučivati u prosincu.