Dvorac Trakošćan i na poštanskoj marki

Dvorac Trakošćan, jedan od dvanaest najljepših dvoraca Europe, od sada će biti i na poštanskoj marki. Ima i posebnu čast - ona će biti kandidirana za izbor za najljepšu poštansku marku, na razini Europe.

U konkurenciji će biti pedesetak maraka, čulo se na predstavljanju marke. A, vrijednost toga je velika. Jer zajedno s pismima, prenijet će sliku bajkovitog Trakošćana do velikog broja ljudi diljem svijeta.