'Ri Move' - sportska škola grada Rijeke

Rijeka je pokrenula Ri Move, gradsku sportsku školu, projekt koji se eksperimentalno provodi u četiri osnovne škole, među učenicima od 1. do 4. razreda koji su u produljenom boravku. Osim što napišu zadaću, učenici se tako mogu baviti i sportom.

Učenici riječke osnovne škole Dolac s veseljem su pratili demonstraciju sportova kojima se sada mogu baviti i oni za vrijeme produljenog boravka u školi. Osnovne vještine pokazali su im učenici koji se već bave gimnastikom, atletikom i džudom.

Projekt grada Rijeke 'Ri Move' provode educirani treneri i poznati riječki sportaši. Program je besplatan, a namijenjen je učenicima od prvog do četvrtog razreda. Namjera je projekta olakšati roditeljima koji djecu moraju razvoziti na različite aktivnosti, ali i samim učenicima.

Svi polaznici na kraju ciklusa dobit će diplomu, ali i mogućnost da se dalje bave željenim sportom u klubovima partnerima projekta po povoljnijim cijenama.