Pulska plaža Valkane dobila lift za osobe s invalididetom

Na dijelu pulske plaže Valkane, koja je rampama već prilagođena osobama s invaliditetom, postavljen je i lift za spuštanje u more. Tu plažu inače ljeti posjećuje najviše od ukupno oko četiri stotine osoba s invaliditetom u Puli.

Investiciju od oko 200 tisuća kuna podmirili su Grad i Županija. Gotovo 400 pulskih invalida ljeti se opušta upravo na Valkanama. Lift za spuštanje u more, montiran na rubu plažnog platoa, služit će i njima i turistima. Pulski pročelnik Giordano Škuflić ističe kako je riječ zapravo o nastavku unapređenja kvalitete života invalida u gradu.

Za plažu na Valkanama, ali i onu na Hidrobazi nabavljena su 4 specijalna invalidska kolica. U društvu invalida su zadovoljni zbog postavljanja lifta i nadaju da bi plaža uskoro mogla dobiti i  tuš.